Νέα ολιγομελή τμήματα – Iδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον σε παιδιά & ενήλικες!

Έναρξη μαθημάτων Τα μαθήματα γίνονται στο οικοδιδασκαλείο (Δημ. Γληνού 6, Άνω Ηλιούπολη, Ρόδος) ή σε δικό σας χώρο ή εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (π.χ. μέσω Skype, MSN ή Υahoo Pager).

«Τα Α.Τ.Ε.Ι. παρουσιάζουν τρομερή δυναμική και έχουν διεθνή αναγνώριση.»

TA NEA On-line[ 20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ] Η ανώτατη εκπαίδευση δεν είναι μονοπώλιο των πανεπιστημίων «Η ανώτατη εκπαίδευση δεν είναι μονοπώλιο των πανεπιστημίων» Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης - Λυσιστράτη (Κυνιάδης)Related articles by Zemanta: Arne Duncan Speaks. Will the NEA Listen? Education Secretary Gives Teachers Tough Love Van Roekel Urges NEA to Act in "Economic Crisis"

Υποψήφιος Μαθηματικά Κατεύθυνσης

 TA NEA On-line Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή: Ο μεγάλος Μαθηματικός (1873-1950)Related articles by Zemanta: -NEA Votes to Support Homosexual Marriage Van Roekel Urges NEA to Act in "Economic Crisis" NEA General Counsel Bob Chanin, Lets The Truth About Teachers Unions Slip Out Education Secretary Gives Teachers Tough Love

ΓΝΩΣΕΙΣ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ!

Robby - Η ελληνική μηχανή αναζήτησης     ΓΝΩΣΕΙΣ  - ΕΜΠΕΙΡΙΑ -  ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ<!--[endif]--> Μαθήματα & Υπηρεσίες Αγγλικών & Πληροφορικής - Εμπ. Εφαρμογών, Ελληνικά (για αλλοδαπούς), Δακτυλογραφήσεις, Μεταφράσεις, Διερμηνεία Καλωσορίσατε στο site «ISTOS», το οικοδιδασκαλείο ταχύρυθμης εκμάθησης ξένων γλωσσών. Ο καθένας μας το ξέρει: η εκμάθηση μπορεί να γίνει περισσότερο αποδοτική όταν αυτή διεξάγεται κάτω από … Συνέχεια ανάγνωσης ΓΝΩΣΕΙΣ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ!