Στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό του 84,9% ανέρχεται το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 12 έως 15 ετών που είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008!

Μεγάλη η εξοικείωση των παιδιών με το Διαδίκτυο - 17/2/2009 12:05:00 μμ

Δυνατότητα μόνιμης και απεριόριστης πρόσβασης στο Διαδίκτυο

v4.ethnos.gr - Νέα υπηρεσία δορυφορικού Ιντερνετ - e-life , τεχνολογιαδυνατότητα μόνιμης και απεριόριστης πρόσβασης στο Διαδίκτυο