Πότε ανοίγουν τα σχολεία για εκπαιδευτικούς και μαθητές

Σε ό,τι αφορά τους μαθητές, το Υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι οι μαθητές δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης θα παρουσιασθούν στα σχολεία στις 8 Σεπτεμβρίου και οι μαθητές Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης στις 12 Σεπτεμβρίου.

Ερωτήσεις Γεν. Λογιστικής

«Λογιστική» 71 Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις πρέπει να εφαρμόζεται η λογιστική; α) Μόνο στις ιδιωφελείς μονάδες. β) Στις ιδιωφελείς και τις κοινωφελείς οικονομικές μονάδες μόνο.

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Certified Training Professional (CTP) δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτές πληροφορικής να αποδείξουν και να πιστοποιήσουν την εμπειρία και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

ECDL CTPΤο Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στους Η/Υ. ECDL: Set & Change the keyboard languageRelated articles by Zemanta: Henry Stewart Slides Windows Azure Geo-Location Goes Live Please open up PowerShell on Connect!Live Framework SDK And Tools Updated