Το τελικό (ν) στην αιτιατική των άρθρων: το(ν) ή τη(ν)

Το τελικό (ν) στην αιτιατική των άρθρων: το(ν) ή τη(ν).