Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης 2009

Homepage1 στους 5 ανθρώπους στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνεις εσύ αυτή τη στιγμή – να διαβάσει. ActionAid Child Sponsorship