Εξυπνότεροι, ακόμα και από ανθρώπους

Κυρίαρχοι οι υπολογιστές σε 40 χρόνια - artificial,intelligence,human,intel,technology,τεχνιτή,νοημοσύνη - PCWΕξυπνότεροι, ακόμα και από ανθρώπους