Συνάντηση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Ζητούν σύσταση υπουργείου Τεχνολογιών Πληροφορικής - 10/9/2008 7:00:00 πμΑναγκαιότητα σύστασης υπουργείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Δεκάδες κατηγορίες που δεν πληρώνουν φόρους

Να ποιοι δεν πληρώνουν φόρους!Οι εργαζόμενοι πληρώνουν φόρους.