[ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ]: «Το Linux πρέπει να γίνει cool για να πετύχει.»

::[ PC Magazine ]:: - Ειδήσεις[ SOFTWARE ] : "Το Linux πρέπει να γίνει cool για να πετύχει"